Η επιχείρηση speednet.gr λειτουργεί επίσημα από το 2016 αδειοδοτημένο από την ΕΕΤΤ και με έγκριση τής ΑΔΑΕ ….
Η επιχείρηση βρίσκεται στην Άνω Βυρσίνη Ροδόπης και περιοχή Οργάνης, όπου στην περιοχή αυτή παρέχει υπηρεσίες πρόσβαση στο ίντερνετ με ασύρματη μορφή παραλαβή σήματος από της κεντρικές κεραίες 5Ghz και εγκατάσταση router στην οικία…..

Η επιχείρηση μπορεί να παρέχει πρόσβαση στο ίντερνετ με ταχύτητα από 12 Mbps down έως και 50 Mbps….
Για περισσότερες λεπτομέρειες σημεία πρόσβασης καί ανώτατες ταχύτητες μπορείτε να δείτε κάλυψης δικτύου και για της μέγιστης ταχύτητας πού μπορείτε να ρωτήσετε μέσω φόρουμ επικοινωνίας η τηλεφωνικά το οποίο αναγράφεται στην (επικοινωνία)……