Για τούς πελάτες χρήστες υπηρεσιών μας οι τρόποι πληρωμής είναι τώρα ποιό εύκολα και γρήγορα.
Είναι γνωστό ότι όλος ο πλανήτης με τους περιορισμούς του covid19 ταυτόχρονα και η Ελλάδα είναι στο καθεστώς του περιορισμού και για αυτό το λόγο για να μπορούμε να προστατευτούμε από τον ιό υπάρχουν και οι ευκολίες πληρωμής….

Δικαιούχος όνομα
ΧΑΤΗΠ ΜΕΜΕΤ ΜΕΧΜΕΤ

Αρ. λογαριασμού 🏦 Πειραιώς: GR4501711920006192144893750

Αρ. λογαριασμού 🏦 Εθνική: GR6501103780000037836655508


Όσοι επιθυμούν να πληρώσουν μέσω τραπεζικής κάρτας η χρεωστικής κάρτας οκουλοθώντας το παρακάτω σύνδεσμο με εμπιστοσύνη της vivawallet μπορούν να εκτελεστούν οι πληρωμές..

https://pay.vivawallet.com/chatip-memet-mechmet-amet